Четвъртък, 08 Март 2018 01:46

Програма на 11-тата Световна конференция на малинопроизводителите 2018 - България, Велико Търново

Уважаеми участници в 11-тата IRO Световна конференция на малинопроизводителите - България 2018, в секция Събитие/Програма може да се запознаете с програмата на конференцията.

 

Българска асоциация на
малинопроизводителите
и ягодоплодните

www.bam-bg.com

Обслужващ екип

Регистрация

iro2018registration@bam-bg.com

Настаняване и Транспорт

office@eventdesignbg.com

Реклама и PR

office@artstudiobm.com

Организационен комитет

iro2018registration@bam-bg.com

 

11-та световна конференция на малинопроизводителите
България, 6-9 май 2018
© 2017-2018